Menu
Your Cart

A webáruház cookie-kat használ a vásárlási élmény javítása érdekében. A webáruház használatával Ön elfogadja a cookie-k használatát

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat


Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos

jogait. A fitnessmarket.hu weboldalt üzemeltető OwnZone Kft. adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az az alábbi tájékoztatást adja:


Az Adatkezelő adatai:

Cégnév: OWNZONE KFT.

Székhely: 6300 KALOCSA, MARTINOVICS U. 1.

Weblap: www.fitnessmarket.hu

Kapcsolattartás: Rigó Tamás

Telefon: 06-70/2577-199

E-mail: info@fitnessmarket.hu

Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére


Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti: OwnZone Kft. 6300 Kalocsa, Martinovics u. 5.

rigotamas@ironmaxx.hu


Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által wegadott címre.

Adatfeldolgozás: adatfeldolgozó igénybevétele nem történik. Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás.


1. Adakezelési célok (KIVÁLASZTANDÓ)

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal

összhangban:

a) kereskedelmi tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást

igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat

fenntartása céljából kezeljük;

b) lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység;

c) partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése;

d) ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;


e) belső adminisztráció megkönnyítés;

2. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg mint jogalapok:

a) a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1)

bekezdés c) pont

b) kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.

c) szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

d) Marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.

e) on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont


3. Az adatkezelés időtartama

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrizzük. A számlakiállítás

alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő

maximum egy év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: öt év.


4. Érintetti jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

Érintetti jogok:

a) hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezels);

b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

c) törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);

d) az adat kezelésének korlátozása;

e) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;

g) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy

h) tiltakozás a személyes adat használata ellen.

4 Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C)

ugyfelszolgalat@naih.hu.


Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az

érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék

előtt is megindítható.

We use cookies and other similar technologies to improve your browsing experience and the functionality of our site. Privacy Policy.